Нийслэл хотын 380 жилийн ойн арга хэмжээ

Нийслэл хотын 380 жилийн ойн арга хэмжээ